Artrose… groot maatschappelijk probleem

Artrose is een groot maatschappelijk probleem, waar momenteel zo’n anderhalf miljoen Nederlanders mee te maken hebben.

Medicatie is hoofdzakelijk gericht op pijnbestrijding en een gewrichtsprothese gaat maximaal vijftien tot twintig jaar mee. Dit is voornamelijk problematisch voor patiënten die op jongere leeftijd worden gediagnosticeerd met artrose, iets dat steeds vaker voorkomt. Prof. dr. Lodewijk van Rhijn, dr. Tim Welting en dr. Pieter Emans van het Maastricht UMC+ doen met hun onderzoeksteam uitgebreid onderzoek naar de behandeling en preventie van artrose.

Het pionierende onderzoek dat voorafging aan het project ‘Bewegen zonder pijn’ leidde tot de ontdekking van een stof die ervoor zou kunnen zorgen dat de effecten van artrose afgeremd of zelfs omgekeerd kunnen worden. “Het onderzoek bevindt zich momenteel nog in de experimentele fase”, benadrukt Van Rhijn. “We hebben nog minimaal vijf jaar nodig om de stof te analyseren voor we daadwerkelijk op personen kunnen gaan testen.”

Toename artrosepatiënten

Voor het hoge aantal artrosepatiënten in ons land zijn er volgens Van Rhijn een aantal verklaringen. “Een logische verklaring is de steeds ouder wordende populatie. Hoe groter de vergrijzing, hoe meer artrosepatiënten”, licht Van Rhijn toe. “Daarnaast is er een duidelijke trend zichtbaar in de toename van artrosepatiënten rond de 50 jaar. Dit zou mogelijk veroorzaakt kunnen worden omdat mensen meer dan ooit aangezet worden tot sporten. Gewrichtsletsels die daarbij worden opgelopen, kunnen uiteindelijk ook geassocieerd worden met vervroegd optreden van slijtageklachten waardoor de kans op artrose wordt vergroot. Als je bijvoorbeeld twintig jaar na dato naar kruisbandoperaties kijkt, zie je dat veel mensen duidelijk artroseverschijnselen in de gewrichten hebben. Ook de toename van overgewicht en diabetes in ons land speelt mogelijk een rol in de toename van jongere artrosepatiënten.”

De complete reportage over het onderzoek van dr. Welting en prof. dr. Van Rhijn is  te lezen in de laatste septembereditie van Navenant (bron: navenant.nl).

Lees meer over nieuw kraakbeen aanmaken…

This entry was posted in Niet gecategoriseerd. Bookmark the permalink.