Orthopedische zorg: Wat gaat goed, wat kan beter?

Orthopedie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met de behandeling van afwijkingen en ziekten van het steun- en bewegingsapparaat. een orthopeed is dus een medisch specialist die veel weet van beenderen, spieren en gewrichten, waaronder dus ook reumatische aandoeningen.

Wat zijn jouw ervaringen met orthopedische zorg? Wat gaat goed, wat kan beter? Doe mee aan de vragenlijst orthopedie. Help zo in 10 minuten mee om de zorg door orthopeden verder te verbeteren.

De Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) is de beroepsvereniging van alle orthopeden in Nederland. De NOV heeft verschillende partijen gevraagd mee te denken over het verbeteren van de orthopedische zorg. Ook de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland [1] denkt mee. ReumaZorg Nederland werkt daarin samen met ReumaNederland en de Polyartrose Lotgenotenvereniging. Zo inventariseren wij de knelpunten waar patiënten tegenaan lopen bij hun orthopedische zorg.

Wat vindt u van uw orthopedische zorg?

Wij willen daarom graag weten wat jouw ervaringen zijn met orthopedie. Wat gaat er goed en wat kan er volgens jou beter? Hiervoor hebben wij een vragenlijst opgesteld.

Vragenlijst (5-10 minuten)

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 à 10 minuten. De antwoorden op de vragen zullen anoniem worden verwerkt. De resultaten worden later bekend gemaakt. Met de resultaten uit het onderzoek kunnen wij advies uitbrengen aan de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) over mogelijke verbeteringen in de zorg door orthopeden.

Start Vragenlijst

Vul de vragenlijst in, want jouw ervaringen zijn belangrijk!

Klik hier om te starten met de vragenlijst.

Voetnoot 1

De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN) werd in 2014 opgericht door een aantal vertegenwoordigers van lokale reumapatiëntenverenigingen, zelf reumapatiënten. In onze visie is het belangrijk dat er een onafhankelijke patiëntenorganisatie voor mensen met reuma actief is. Wat kan RZN, als patiëntenorganisatie betekenen op de werkvloer, op school of thuis? Wat vinden mensen met reuma belangrijk? Wat doet ReumaZorg Nederland met en vóór iedereen. Meer lezen…