Reuma onderzoek… Denk mee op 25 mei as.

Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN) streeft naar een actieve betrokkenheid van reumapatiënten in onderzoek en voorlichting. RZN heeft hiervoor een netwerk van patiëntpartners opgericht. Ook jij bent van harte welkom!

Maak een verschil

Je hebt een stem en het recht om deze te gebruiken in zaken die voor jou belangrijk zijn. Dit geldt ook voor reuma. Je hebt een reuma en ervaart hiervan iedere dag de gevolgen.
Geef deze ervaring een stem. Een stem waarmee je onderzoek en voorlichting beter laat aansluiten bij vragen die er echt toe doen bij reumapatiënten.
Maak op zaterdag 25 mei 2019 kennis met ons netwerk van patiëntpartners. En wordt er zelf ook een!

Netwerk van ervaringsdeskundigen

Jouw inbreng als patiëntpartner kan bijvoorbeeld bestaan uit:
– meedenken over onderwerpen voor onderzoek of over vragenlijsten.
– geven van je mening over een onderzoeksvoorstel.
– helpen voorlichting over reuma in begrijpelijke taal te vertellen.
– delen van jouw ervaring met reuma tijdens een college voor studenten.
– begeleiden van patiënten tijdens een onderzoek, bijv. door uitleg te geven.
– helpen om onderzoeksresultaten te vertalen in begrijpelijke taal.

Kom kennismaken!
Op zaterdag 25 mei 2019 organiseert Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland wederom een themabijeenkomst voor de leden uit ons netwerk. Ook geïnteresseerden zijn van harte welkom om de leden uit ons netwerk te ontmoeten en deel te nemen.

Programma zaterdag 25 mei 2019:

  • 10.00 uur           Inloop met koffie/thee
  • 10.30 uur           Welkom
  • 10.45 uur           Presentatie: ‘Hulpmiddelen voor reuma, ook als je jong bent?’
  • 12.00 uur           Lunch
  • 13.00 uur           Presentatie: ‘Afbouwen op basis van je medicijnspiegel’
  • 14.00 uur           Afsluiting

Presentaties:

‘Hulpmiddelen voor reuma, ook als je jong bent?’
Wat vinden jongeren met reuma van de hulpmiddelen die er voor reuma beschikbaar zijn? Wat zou er eventueel anders of beter kunnen? Spreker Mina Coskun is onderzoeker in het Huis van Morgen in Roosendaal. Hier kunnen mensen kennismaken met slimme toepassingen die een bijdrage leveren aan een goede gezondheid, zelfredzaamheid en zorgbehoefte. Mina doet onderzoek naar het gebruik van hulpmiddelen onder jongvolwassenen tussen de 18-30 jaar met reuma. Op basis van de input uit haar gesprekken met jongeren zoekt zij een antwoord op de vraag: waar moet een hulpmiddel aan voldoen om aan te sluiten bij de behoefte van jongvolwassenen? Ook maakt zij een inventarisatie van de bestaande hulpmiddelen voor mensen met reuma. Wat heeft de markt te bieden?

‘Afbouwen op basis van je medicijnspiegel’
Tegenwoordig gebruiken veel patiënten met reumatoïde artritis een TNF-blokker (biological) om de ontsteking in het lichaam te remmen. Normaal gesproken start iedere patiënt met dezelfde dosering tot de ziekteactiviteit voldoende rustig is (remissie). Daarna kunnen patiënt en arts met elkaar besluiten om de dosering te verlagen door minder vaak te injecteren. Het verlagen van de dosering wordt tot nu toe gedaan op basis van ziekteactiviteit. Afbouwen kan ook op basis van de medicijnspiegel (hoeveelheid medicijn in het bloed) plaatsvinden. Arts-onderzoekers Femke Hooijberg en Sadaf Atiqi zijn verbonden aan Reade. Zij kijken in hoeverre dit afbouwen op basis van de medicijnspiegel minimaal net zo effectief en efficiënt is om remissie te behouden. Tijdens hun presentatie vertellen zij meer over hun onderzoek. Ook laten zij verschillende vingerprik mechanismen zien waarmee je thuis bloed kunt afnemen om naar het ziekenhuis op te sturen. Welk mechanisme vinden wij het meest gebruiksvriendelijk?

Bron: Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland

Zien we je ook op zaterdag 25 mei 2019?
Laat het mij dan weten vóór vrijdag 17 mei 2019.
Mail naar Patricia Pennings: patientpartners@reumazorgnederland.nl

Locatie:
PGO-support, Daltonlaan 600, 3584 BK Utrecht
Zie ook de route- en parkeerinformatie.

Contact
Heb je nog vragen? Lijkt het je leerzaam maar vooral ook leuk om mee te doen aan ons netwerk? Neem dan contact met ons op. Samen bekijken we aan welke projecten je een bijdrage zou kunnen leveren.

Lees ook: Bewegen met reuma…

Lees ook: Reuma… Goed leven en slapen, vermijd stress!