Reuma: Reade vergroot eigen regie patiënt

Hoe vindt u zelf dat het met uw reuma gaat? Deze vraag wordt steeds vaker aan patiënten gesteld voorafgaand aan hun consult bij de reumatoloog. Zo ook bij Reade, het centrum voor revalidatiegeneeskunde en reumatologie in Amsterdam. Alle reumapatiënten van Reade vullen voorafgaand aan elk bezoek op de polikliniek een vragenlijst in over hun beeld op gezondheid. In de vragenlijst legt de patiënt onder andere de mate van pijn, functioneren, moeheid en algemeen welbevinden vast. De uitkomsten van de vragenlijsten leiden tot meer behandeling op maat, effectievere consulten en tijdswinst voor zowel de patiënt als de behandelaar. In het onderstaande persbericht van Reade kunt u hier meer over lezen. 

“De communicatie met de behandelaar verbetert aanzienlijk. Gesprekken worden effectiever en intensiever omdat relevante onderwerpen direct aan bod komen. Een periodiek consult kan op termijn zelfs overbodig bevonden worden, wat de patiënt tijdwinst oplevert en onnodige kosten bespaart. Kortom, de algehele kwaliteit van de behandelingen verhoogt zo substantieel”, aldus Wouter Bos, reumatoloog en projectleider van het implementatieproject.

Uitkomstinformatie voor patiënten om beter samen te beslissen

Reade loopt hiermee vooruit op het voornemen van het Zorginstituut Nederland om meer uitkomstinformatie beschikbaar te stellen voor patiënten (minimaal 50% in 2022), om zo samen met behandelaars beter te kunnen beslissen over de voor hen beste behandeling [1].

Hoe werkt het?

Reumapatiënten krijgen enkele dagen voor het bezoek aan Reade per mail een uitnodiging om de vragenlijst via het cliëntenportaal mijnReade.nl in te vullen. Dit levert een response van 50 tot 60% op. Daarnaast biedt Reade patiënten ook de mogelijkheid om de vragenlijst via een tablet bij aankomst in Reade in te vullen. Daarmee is de respons inmiddels ruim boven de 80% uitgekomen. Tot slot kunnen patiënten gebruik maken van de Mijnreuma Reade App. Deze invulmogelijkheden zijn allen gekoppeld aan het elektronisch patiëntendossier van Reade (HiX), waardoor de patientgegevens 24/7 beschikbaar zijn voor de behandelaar. In de door Reade gebouwde dashboards in HiX zijn de PROMs zowel in grafiek- als tabelvorm snel te interpreteren door de zorgverlener en patiënt. “Patiënten vinden met name de grafieken om te zien hoe het met ze gaat fantastisch”, aldus divisiemanager en reumatoloog prof. dr. D van Schaardenburg.

Meer zicht op het hele plaatje

De patiënttevredenheid van de vragenlijst is dan ook hoog. Een survey onder 57 achtereenvolgende patiënten leverde een net promotorscore van 47 op. Dat wil zeggen dat op de vraag ‘Hoe waarschijnlijk is het dat u de vragenlijst zult aanbevelen aan andere reumapatiënten?’ 36 mensen een 9 of 10 scoorden en 18 reumapatiënten een 7 of 8. Een patiënt beaamt dit: “Het consult met de dokter blijft toch een momentopname. Door regelmatig een vragenlijst in te vullen krijg je zicht op het hele plaatje”

Voetnoot 1: Reade heeft ervoor gekozen om PROMs te verzamelen die voortkomen uit de zogeheten ICHOM set inflammatoire artritis.

Bron: reade.nl

Lees ook: Beweging goed voor vermoeide reumapatiënt

Lees ook: Reuma… Ontmoet!