Studie Fibromyalgie: danstherapie kan pijn helpen verminderen

Fysieke training kan de pijn en het aantal pijnpunten bij patiënten met fibromyalgie verminderen. Bovendien bevordert het de stemming en de kwaliteit van leven. Vooral aerobe training lijkt gunstig te zijn voor patiënten met fibromyalgie. De aerobe training kan voor patiënten met fibromyalgie verrijkt worden door het in de vorm van dansante fysiotherapie aan te bieden. Daardoor spreekt men niet alleen de conditie van de patiënt aan, maar ook de motorische coördinatie, persoonlijke expressie en bewegingsplezier, en benut men de voordelen van groepsparticipatie.

Resultaten

Dit onderzoek bevestigt dat aerobe training een gunstig effect heeft op de pijn intensiteit en het functioneren bij fibromyalgie. Het sluit ook aan bij het onderzoek van Battista (2012) die eveneens gunstige effecten waarnam van dansant bewegen bij fibromyalgie. In dat onderzoek werd buikdansen bij fibromyalgie ingezet. De auteurs benadrukken dat de deelnemers goed moeten opletten welk ritme en welke bewegingen voor hen haalbaar waren qua inspanning en pijn. Ze moesten daar rustig een progressie in nastreven. De deelnemers hier nadrukkelijk de ruimte voor geven zorgt dat de deelnemers zich veilig in de groep voelen. Ze voelen zich dan niet gedwongen om een extern gedicteerd voorbeeld te volgen.

Plezier en gezelligheid

Een ander punt voor het succes pijnpatiënten is dat nadrukkelijk plezier en gezelligheid voorop staat. Liever veel plezier en gezelligheid en daarbij wat kleiner en minder bewegen, dan pijnlijk gefronste gezichten in een krampachtige poging te voldoen aan een externe bewegingsnorm. Interessant punt is dat de opkomst in het programma erg goed is, wat een teken is dat het programma goed verdragen wordt. Tegelijkertijd moet gesteld worden dat dansant bewegen, evenals andere beweeg interventies, geen wondermiddel is bij fibromyalgie. Op de Likertschaal geven de deelnemers gemiddeld een lichte verbetering aan.
Dansant bewegen wordt door patiënten met chronische pijn enorm gewaardeerd. Het is voor velen een openbaring dat ook zij met plezier kunnen bewegen. Vaak grijpt dit dansante bewegen terug op bewegingservaringen en belevingen die men had voordat de chronische pijn ontstond. Daarmee is het contact hersteld met een ‘vergeten’ positieve bron van bewegen en beleven. Psychfysio opleidingen biedt een opleidingen dansante fysiotherapie aan zodat u een-op-een of in groepen met (pijn)patiënten dansant kan gaan bewegen binnen een fysiotherapeutische context.

Bron: Assuncao Junior, J. C., et al. (2018). “Zumba dancing can improve the pain and functional capacity in women with fibromyalgia.” J Bodyw Mov Ther 22(2): 455-459.

Bron: psychfysio.nl

Lees meer over deze aminozuren…

Bones Vitalis Gewrichten

Probeer nu

Advertentie